U heeft een borstprothese bij ons aangeschaft en u heeft een klacht?

Dit is onze KLACHTEN PROCEDURE

 

L’Hirondelle heeft bij u een borstprothese aangemeten en aan u geleverd. Jammer genoeg hebben wij van u vernomen dat u hier een klacht over heeft.

Om deze op te kunnen lossen verzoeken wij u vriendelijk met uw prothese naar onze winkel te komen, waar we in alle rust de situatie kunnen beoordelen en een passende oplossing kunnen zoeken om het euvel te verhelpen.

Als gecertificeerd bedrijf moeten wij voldoen aan de strenge eisen voor het leveren van een hoogwaardig product en de Wet Klantrecht Cliënten Zorgsector.

In geval van een klacht wordt aan Lingerie l’Hirondelle de eis gesteld de klant op de hoogte te brengen van de hierin geldende procedure. Hieronder treft u een overzicht aan hoe een en ander hierin verloopt.

Klachtenformulier :
Uw klacht kunt u noteren op het bij ons verkrijgbare klachtenformulier. Wij zullen dit in alle discretie intern afhandelen, rekening houdend met de privacy wetgeving.

Registratie klacht:
Wij bespreken samen met u uw klacht en bewaren een kopie van het klachtenformulier, voorzien van een volgnummer, in onze administratie.

Reactie klacht:
Wij proberen vrijwel altijd direct te reageren op uw klacht, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kunt u onze reactie verwachten. Waar nodig zullen wij contact met u opnemen voor evt. aanvullende informatie. Wij reageren bij voorkeur telefonisch, om tot een snellere oplossing te komen.

Oplossing klacht:
In de meeste gevallen kunnen wij vrijwel direct de oorzaak achterhalen, dan wel tot de oplossing van het probleem komen.

Als de situatie onderling niet oplosbaar blijkt of volgens u niet afdoende afgehandeld is, kan uw klacht of onvrede worden voorgelegd aan Er is iets misgegaan. Dit is een onafhankelijke geschillencomissie waarbij L’Hirondelle Lingerie is aangesloten. U vindt alle informatie en een klachtenformulier op de website van Er is iets misgegaan: https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

 

 

Met ons motto dat wij pas tevreden zijn als u tevreden bent, mag u erop rekenen dan wij er alles aan zullen doen om de klachtenprocedure nooit toe te hoeven passen.

L’Hirondelle Lingerie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Mammacare Zorg (NVMCZ). De klachtenregeling verloopt via Erisietsmisgegaan.nl.

U heeft een borstprothese bij ons aangeschaft en u heeft een compliment?

Dat horen we graag! Uiteraard is ons streven om iédere aankoop of ieder moment van service positief te laten zijn, dus u hoeft ons geen compliment te geven, we helpen u graag!

Wilt u toch iets kwijt? Stuur ons dan een mailtje, u maakt onze dag goed!!

info@lhirondelle-lingerie.nl